Për telefonuesit shqipfolës

Procedura në rast urgjence

Në situata kërcënuese për jetën, gjithmonë telefononi drejtpërdrejt në numrin e urgjencës Tel. 144.

 

Fondacioni “Qendra e thirrjeve të urgjencës mjekësore “ MNZ (Medizinische Notrufzentral) operon me numrat e urgjencës të specialistëve mjekësor në kantonet Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau dhe Zug. Ai ofron këshilla në raste urgjente jo-kërcënuese për jetën dhe organizon ndihmën e duhur mjekësore.

 

Nëse nuk kuptoni gjermanisht, kërkoni nga një person që flet gjermanisht t'ju ndihmojë të flisni me MNZ.

 

Si pjesë e sigurimit tonë të cilësisë, të gjitha thirrjet regjistrohen. Sigurisht, konfidencialiteti i pacientit ruhet gjithmonë.

 

Për të kontaktuar qendrën e thirrjeve të urgjencës në zonën tuaj, klikoni në imazhin përkatës të miniaturës në faqen tonë

Startseite